Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Proteion – azM – CIRO+

Stichting Proteion Thuis en Academisch Ziekenhuis Maastricht zijn voornemens een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, onder de naam CIRO+ B.V. Daarin zullen de bestaande activiteiten van Proteion op het gebied van long- en hartrevalidatiezorg worden ondergebracht en vanuit het Academisch Ziekenhuis Maastricht de activiteiten op het gebied van diagnostiek van slaapstoornissen. Een derde partij heeft een zienswijze ingediend in deze zaak. De NMa heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie tot een belemmering van de mededinging leidt. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit komt tot de conclusie dat dit niet het geval is en heeft daarom op 30 juni 2010 besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6975 (PDF - 118.53 KB)