Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tech Data Nederland - CDG Europe (concentratiebesluit)

Tech Data Nederland B.V., onderdeel van Tech Data Corporation, is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over bepaalde activa en volledige bedrijfsactiviteiten van Communication Distribution Group Europe B.V. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. Voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft is geen vergunning vereist.

 

Documenten

Tech Data Nederland - CDG Europe (concentratiebesluit) (PDF - 39.03 KB)