Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wob-verzoek xCAt.nl inzage stukken zaak ISP Belang tegen SIDN.

NMa honoreert verzoek verstrekking afschriften zaak 6644:klacht ISP Belang tegen SIDN door xCAT.nl Publishing grotendeels. Delen bevatten vertouwelijke informatie.

Een vertegenwoordiger van xCat.nl Publishing heeft bij brief van 11 januari 2010, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verzocht om de verstrekking van afschriften van stukken m.b.t. dossiernummer 6644: Klacht ISP Belang tegen SIDN. Dit verzoek is grotendeels gehonoreerd. De niet verstrekte informatie is geweigerd omdat het vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet bescherming persoonsgegevens dan wel persoonlijke beleidsopvattingen in stukken bestemd voor intern beraad.

 

Bijlagen

Wob-verzoek xCAt.nl inzage stukken zaak ISP Belang tegen SIDN (PDF - 154.33 KB) Bijlage in zaak 6881 (PDF - 3.57 MB)