Kruimelpad

Bridgepoint Capital Limited en Alcontrol B.V. en Biochem Food B.V.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit deelt mee dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.