Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Van Dijk Groep - BGN

Kollum Investments B.V., onderdeel van de Van Dijk Groep, is voornemens zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over campusactiviteiten en business-to-business activiteiten van BGN Holding B.V. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. Voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, is geen vergunning vereist.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6842 (PDF - 236.45 kB)