Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp toezeggingsbesluit verzekeringspools

KENNISGEVING ONTWERP TOEZEGGINGSBESLUIT VERZEKERINGSPOOLS
Met ingang van donderdag 11 november 2010 tot en met woensdag 22 december 2010 ligt het ontwerp 'toezeggingsbesluit verzekeringspools' met bijbehorende stukken voor eenieder ter inzage.
Het ontwerpbesluit betreft toezeggingen als bedoeld in artikel 49a Mededingingswet. Met het ontwerpbesluit reageert de Raad van Bestuur van de NMa op een aanvraag voor het bindend verklaren van toezeggingen van een aantal ondernemingen die actief zijn of zijn geweest op het terrein van beroepsaansprakelijkheid van notarissen. De toezegging is erop gericht te voorkomen dat zij in strijd met artikel 6 Mededingingswet handelen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen, advocaten, accountants, makelaars onroerende zaken en bemiddelaars of agenten op verzekeringsterrein. Kort samengevat verbiedt artikel 6 Mededingingswet ondernemingen samen te werken, indien de samenwerking de mededinging merkbaar en ongerechtvaardigd beperkt. Op grond van Europese regelgeving zijn verzekeringspools waarvan de deelnemers een marktaandeel van ten hoogste 20% hebben (en die ook aan enkele andere voorwaarden voldoen), vrijgesteld van dat verbod. De betrokken ondernemingen zeggen - kort samengevat - toe dat zij op bedoeld gebied alleen zullen deelnemen aan een vrijgestelde pool.

De Raad is voornemens toewijzend op de aanvraag te beslissen.

Het ontwerpbesluit kan tijdens kantooruren worden ingezien bij de NMa, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Daarvoor kunt u een afspraak maken met mr J. Veltman (070- 3303302). Op verzoek wordt gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Belanghebbenden kunnen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tot en met woensdag 22 december 2010 hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen:
- per post : NMa, t.a.v. mr J. Veltman, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
- mondeling: daarvoor dient uiterlijk vrijdag 3 december 2010 contact te worden opgenomen met mr J. Veltman (070- 3303302).

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5998 (PDF - 126.52 KB)
 

Meer in deze zaak