Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wob-verzoek Broadcast Partners

Broadcast Newco Two B.V. (hierna: BNT) heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om toezending van alle documenten met betrekking tot het goedkeuringsbesluit d.d. 20 april 2007 (kenmerk 5454 (KPN-Nozema Services)/299) inzake de verkoop van een aantal zendmasten van KPN aan TDF.

Per document is nagegaan of de uitzonderingsgronden van artikel 10 Wob en de beperkingen van artikel 11 Wob op de openbaarheid van toepassing zijn.

Tot de in het geding zijnde documenten behoren twee aan de Raad voorgelegde beslisnotities welke in primo vertrouwelijk zijn verklaard.

In bezwaar is onderzocht of de (objectieve) feiten én persoonlijke opvattingen zodanig met elkaar verweven zijn dat over de feiten geen zelfstandige informatieverschaffing mogelijk is.

In beide documenten kon een op zich staand feitelijk deel worden onderscheiden. Derhalve kunnen die gedeelten openbaar worden gemaakt.

Ook van drie andere interne documenten, die zowel feiten als persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, kunnen feitelijke gedeelten openbaar worden gemaakt.

Per saldo leent zich dus een vijftal in primo vertrouwelijk geoordeelde documenten voor (gedeeltelijk) openbaarmaking.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6074 (PDF - 111.28 KB) Bijlage bij besluit in zaak 6074 (PDF - 195.91 KB)
 

Meer in deze zaak