Kruimelpad

United Technologies Corporation en Specialty Equipment Companies Inc.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.