Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ter inzagelegging voorstel Balanceringsregime van GTS

De gezamenlijke netbeheerders gas hebben een wijzigingsvoorstel voor de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet ingediend. Het voorstel heeft betrekking op de balanceringssystematiek op het landelijk gastransportnet.

Zienswijzen op het voorstel kunnen bij DTe worden ingediend. Tevens zal een hoorzitting worden gehouden.

Hieronder treft u aan het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders gas. Tevens treft u aan de aankondiging in de Staatscourant, waarin is aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn zienswijzen kunnen worden ingediend en de hoorzitting zal worden gehouden.

 

Bijlagen

Voorstel codewijziging (PDF - 1.2 MB) Aankondiging Staatscourant (PDF - 59.64 KB)