Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsvoorstel Meetvoorwaarden Gas - RNB inzake stuursignaal

Het voorstel regelt dat de meetinrichting bij gasgrootverbruikers met een jaarafname van meer dan 1.000.000 m3 geschikt dient te zijn voor uurlijkse afstanduitlezing en dat de meetdata van de desbetreffende aangeslotenen ook daadwerkelijk uurlijks uitgelezen en verwerkt worden. Om tot een stuursignaal te kunnen komen, wordt de uurlijkse meetdata aangeboden aan een in te richten Centraal Systeem Stuursignaal.

De voorgestelde wijzigingen betreffen wijzigingen in de Meetvoorwaarden Gas – RNB. Tevens wordt een samenhangende aanvulling van de Begrippenlijst Gas voorgesteld.

25-11-2008: De raad heeft een definitief besluit genomen.