Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Aanpassing LNB-deel Gasvoorwaarden

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft bij brief van 17 december 2008 een voorstel tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet ontvangen. Met het voorstel worden diverse wijzigingen in het LNB-deel van de Gasvoorwaarden voorgesteld (waaronder het gebruik van een preferente leverancier in de procedure noodlevering).

Het voorstel is ingediend door de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland (de gezamenlijke netbeheerders) en betreft wijzigingen in de Transportvoorwaarden Gas – LNB, Wettelijke taken LNB van algemeen belang en de Tarievencode Gas. De Raad heeft het voorstel, conform de door hem gehanteerde procedure, ter inzage gelegd en diverse schriftelijke zienswijzen ontvangen. Op 7 september 2010 heeft de Raad een wijzigingsopdracht aan de gezamenlijke netbeheerders gestuurd met het verzoek om de door hem geconstateerde strijdigheden in het voorstel weg te nemen.

 

Bijlagen

103147 Staatscourant (PDF - 131.89 KB) 103147 09-11-2010 Besluit LNB-deel van de gasvoorwaarden 2009 (PDF - 637.51 KB) 103147 Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel (PDF - 277.89 KB) 103147 Codewijzigingsvoorstel (PDF - 3.16 MB) 103147 Terinzagelegging Staatscourant (PDF - 134.97 KB)