Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging grens kleinverbruik - grootverbruik gas

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft kennis van het feit dat hij op 15 maart 2011 het besluit met kenmerk 103092/23 heeft genomen. Met het besluit wordt een wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet, te weten de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas-RNB, vastgesteld in verband met de wijziging van de wettelijke grens tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Het besluit treedt in werking op 1 april 2011.

 

Bijlagen

103092 Codewijzigingsbesluit inzake de wettelijke grens klein- en grootverbruik (PDF - 493.95 KB) 103092 Staatscourant (PDF - 131.31 KB) 103092 Wijzigingsvoorstel met bijlages (PDF - 4.67 MB) 103092 Terinzagelegging codewijzigingsvoorstel inzake de wijziging van de grens klein/grootverbruik gas (PDF - 67.11 KB)