Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tweede besluit op bezwaar met betrekking tot het balanceringsregime (onderdeel van de Transportvoorwaarden Gas - LNB), inzake GasTerra

Het bezwaar van GasTerra tegen het tolerantieschijvensysteem waarmee de bufferruimte in het GTS over de verschillende shippers is verdeeld, is ongegrond verklaard. Het besluit van 27 juni 2006 blijft in stand. Het systeem is in overeenstemming met de eisen die artikel 12 f van de Gaswet daaraan stelt.

Het systeem houdt rekening met het feit dat grote portfolio's een lagere onbeïnvloedbare onzekerheid kennen dan kleine portfolio's. Door hier rekening mee te houden maakt het tolerantieschijvensysteem onderscheid waar dit geboden is om discriminatie te voorkomen.

Update december 2008
Gasterra heeft beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Volgens Gasterra moet het oude systeem zoals dat voor 1 juli 2006 gold gehandhaafd blijven. In dit systeem kreeg elke shipper naar rato van de hoeveelheid gecontracteerd transport verhoudingsgewijs evenveel tolerantie. Een andere verdeling is volgens GasTerra discriminatoir en daarmee strijdig met de geldende regelgeving. Subsidiair voert GasTerra aan dat niet portfoliogrootte maar de samenstelling van een portfolio als onderscheidend criterium moet worden gebruikt. Een portfolio met daarin kleinverbruikers kent veel onzekerheid vanwege de onvoorspelbaarheid van het weer.

Update februari 2010
Het CBb heeft de beroepsgronden van GasTerra tegen de gewijzigde vaststelling van het balanceringsregime door de NMa in 2006, ongegrond verklaard. Volgens het CBb heeft de NMa genoegzaam aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een gerechtvaardigd onderscheid tussen shippers met een groot portfolio en shippers met een klein portfolio. Het uitmiddelingseffect zorgt ervoor dat het risico op onbalans kleiner is voor shippers met een groot portfolio. Er is sprake van een eerlijke verdeling van tolerantie door hier rekening mee te houden. Dit uitmiddelingseffect is helder en voldoende onderbouwd. Daarnaast vindt het steun in publicaties van de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG). Voorts bevestigen diverse onderzoeken de juistheid van dit uitgangspunt. Het kon naar het oordeel van het CBb dan ook ten grondslag worden gelegd aan het nieuwe balanceringsregime.
Een verdeling van tolerantie ongeacht de omvang van hun portfolio zoals GasTerra bepleit, kan niet staande worden gehouden. Hiervan is het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders bewust afgestapt om het verschil in onbalansrisico tussen grote en kleine shippers te verkleinen. Zo is een gerechtvaardigd onderscheid gemaakt om ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tegen te gaan. Het nieuwe balanceringsregime is dan ook niet in strijd met het discriminatieverbod.

 

Bijlagen

102390_4-98 Besluit Bezwaar Balanceringcode (PDF - 177.55 KB) Uitspraak CBb 11 februari 2010 (PDF - 867.55 KB)