Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie DTe op wijzigingsvoorstel EnergieNed over compensatieregeling bij stroomstoringen

De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa heeft van EnergieNed een wijzigingsvoorstel van de Netcode Elektriciteit ontvangen. Het voorstel betreft diverse aanpassingen inzake nog niet verwerkte consequenties van de Implementatie- en Interventiewet en aanverwante ministeriële regelingen. Belangrijk onderdeel van het wijzigingsvoorstel betreft de compensatieregeling. Dit is een regeling van de Netcode Elektriciteit waarmee afnemers die langdurig (vanaf 4 uur) een stroomonderbreking ondervinden een compensatievergoeding van de netbeheerder krijgen.

De voorgestelde nieuwe compensatieregeling houdt in dat (bijvoorbeeld) huishoudens een hogere compensatievergoeding krijgen bij een langere duur van een onderbreking. Deze staffeling gaat in bij een stroomonderbreking van 4 uur en correspondeert met een compensatievergoeding van 21,- euro. Bij een onderbrekingsduur tussen 8 en 16 uur bedraagt de vergoeding 42, - euro. De maximale vergoeding voor huishoudens bedraagt 84,- euro. Op dit moment krijgen huishoudens vanaf een onderbrekingsduur van 4 uur 35,- euro aan compensatievergoeding. Ook wanneer een onderbreking veel langer duur geldt dit bedrag.

DTe is voorstander van een staffeling, maar is van mening dat het wijzigingsvoorstel nog niet geheel recht doet aan alle consequenties van de Implementatie- en Interventiewet en aanverwante ministeriële regelingen. Het huidige wijzigingsvoorstel biedt richting netbeheerders nog onvoldoende financiële prikkels om stroomonderbrekingen snel te herstellen. Zo bedraagt de minimale vergoeding nu 21,- euro in plaats van de huidige 35,- euro. Dit terwijl de ministeriële regeling juist bedoeld is om de huidige financiële prikkel (met het bedrag van 35,- euro) aan te scherpen.

DTe wil om bovenstaande redenen dat EnergieNed het wijzigingsvoorstel op een aantal punten aanpast. Daarom stuurt NMa een wijzigingsbrief (artikel 36, derde lid E-wet) aan EnergieNed. Deze wijzigingsbrief is geen formeel besluit en is bedoeld om EnergieNed de kans te geven om zelf het wijzigingsvoorstel aan te passen.

 

Bijlagen

102344/8.B474 Verzoek tot wijziging van het wijzigingsvoorstel Netcode inzake consequenties van de I&I-wet (PDF - 84.46 KB) 102344/8.B474 Bijlage bij wijzigingsbrief met de te wijzigen onderwerpen Netcode (PDF - 120.4 KB) 102344 Verslag van de hoorzitting inzake wijzigingsvoorstel Netcode m.b.t. Implementatie- en interventiewet (PDF - 177.95 KB) Reactie van PAWEX op wijzigingsvoorstel Netcode (PDF - 191.67 KB) Reactie van VEMW op wijzigingsvoorstel Netcode (PDF - 336.36 KB)