Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging TarievenCode Elektriciteit - invoering capaciteitstarief

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft de TarievenCode Elektriciteit gewijzigd vastgesteld (kenmerk 102490/23). Deze wijziging treedt per 1 januari 2009 in werking. Hieronder volgt nadere toelichting.

Aanleiding van dit besluit tot wijziging van de tariefstructuren vormt een door de gezamenlijke netbeheerders ingediend voorstel (hierna: wijzigingsvoorstel).

Het wijzigingsvoorstel betreft onder meer wijzigingen naar aanleiding van de verwachte invoering van het leveranciersmodel. Het leveranciersmodel beoogt de administratieve processen van levering van elektriciteit en gas in een geliberaliseerde energiemarkt te vereenvoudigen, de dienstverlening aan afnemers te verbeteren en kosten te besparen. Van regionale netbeheerders verlangt de invoering van het leveranciersmodel het vervangen van verbruiksafhankelijke tarieven voor kleinverbruikers door capaciteitsafhankelijke tarieven.

Kleinverbruikers zijn afnemers met een maximale doorlaatwaarde van 3*80A die aangesloten zijn op laagspanning. Het overgrote deel (meer dan 90%) van deze afnemers zijn huishoudens. Deze afnemers zullen met ingang van 1 januari 2009 geen verbruiksafhankelijk tarief betalen voor de transportdienst van de netbeheerder. Dit tarief wordt net als het vastrecht een vast bedrag per jaar. Anders dan het vastrecht zal dit tarief afhankelijk zijn van de grootte van de doorlaatwaarde van de aansluiting. Vrijwel alle huishoudens komen in dezelfde categorie terecht. Dit is de categorie t/m 3*25A.

De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de totstandkoming van het wijzigingsbesluit. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen dit besluit.

 

Bijlagen

TarievenCode Elektriciteit bij besluit van 10 december 2008, nr. 102490/23 (effectief per 01-01-2009) (PDF - 330.77 KB) 102490/23 Wijzigingsbesluit TarievenCode Elektriciteit - capaciteitstarieven elektriciteit (PDF - 965.14 KB) 102490 Staatscourantbericht - 2 (PDF - 68.26 KB) 102490 Verslag hoorzitting 22-09-2008 (PDF - 227.11 KB) 102490 Zienswijze Netbeheer Nederland - 2 (PDF - 855.06 KB)