Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit intrekken leveringsvergunning E-Part Energie

Besluit, op basis van artikel 95f eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, tot het intrekken van de aan E-Part Financial Trading B.V., handelend onder de naam E-Part Energie, verleende vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.

Sinds eind 2005 ontvangt de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: DTe) regelmatig klachten over E-Part Financial Trading B.V., handelend onder de naam E-Part Energie (hierna: E-Part). E-Part heeft sinds 23 december 20041 een vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers. E-Part is gevestigd te Woubrugge en heeft ongeveer 460 klanten. De klachten betreffen in eerste instantie het niet of niet tijdig verzenden van facturen. In alle gevallen wordt ook geklaagd over de slechte bereikbaarheid van E-Part; de telefoon wordt niet opgenomen en op e-mail en brieven wordt niet gereageerd.

Bovenstaande is uiteindelijk aanleiding geweest voor onderhavig besluit van de directeur DTe om de vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers van E-Part in te trekken. De opbouw van dit besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 zal worden stilgestaan bij de feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit besluit. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 het wettelijk kader worden aangegeven met betrekking tot vergunningen voor de levering van energie in het algemeen en de leveringsvergunning van E-Part in het bijzonder. In hoofdstuk 4 worden de door DTe geconstateerde feiten aan de hand van wet- en regelgeving juridisch beoordeeld. Hierbij wordt de reactie van E-Part op het conceptbesluit behandeld en zal de beoordeling door DTe van deze reactie aan de orde komen. In hoofdstuk 5 volgt de belangenafweging die DTe bij het nemen van onderhavig besluit heeft moeten maken en in hoofdstuk 6 volgt tenslotte het uiteindelijke besluit.

 

Bijlagen

Besluit tot het intrekken van de leveringsvergunning van E-Part Energie (PDF - 205.79 KB)