Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging TarievenCode Gas - capaciteitstarief

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft de TarievenCode Gas gewijzigd vastgesteld (kenmerk 102490/24). Deze wijziging treedt per 1 januari 2009 in werking. Hieronder volgt nadere toelichting.

Aanleiding van dit besluit tot wijziging van de tariefstructuren vormt een door de gezamenlijke netbeheerders ingediend voorstel (hierna: wijzigingsvoorstel).

Het wijzigingsvoorstel betreft onder meer wijzigingen naar aanleiding van de verwachte invoering van het leveranciersmodel. Het leveranciersmodel beoogt de administratieve processen van levering van elektriciteit en gas in een geliberaliseerde energiemarkt te vereenvoudigen, de dienstverlening aan afnemers te verbeteren en kosten te besparen. Van regionale netbeheerders verlangt de invoering van het leveranciersmodel het vervangen van verbruiksafhankelijke tarieven voor kleinverbruikers door capaciteitsafhankelijke tarieven.

Kleinverbruikers zijn huishoudens en kleinzakelijke afnemers. Deze afnemers zullen met ingang van 1 januari 2009 geen verbruiksafhankelijk tarief betalen voor de transportdienst van de netbeheerder, maar alleen nog een vastrecht en een capaciteitsafhankelijk tarief. Beide tarieven zijn een vast bedrag per jaar.

Een andere belangrijke wijziging is de introductie van een nieuwe categorie afnemers (profielgrootverbruikers) met een jaarlijks verbruik van maximaal 170.000 m3 en een aansluitcapaciteit van meer dan 40 m3 per uur. Voor deze afnemers is een aparte tariefstructuur opgenomen.

De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de totstandkoming van het wijzigingsbesluit. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen dit besluit.

 

Bijlagen

TarievenCode Gas bij besluit van 22 juni 2009, nr. 103272-1 (effectief per 01-07-2009) (PDF - 2.56 MB) 102490 Wijzigingsbesluit TarievenCode Gas - capaciteitstarieven gas (PDF - 1.27 MB) 102490 Staatscourantbericht (PDF - 68.26 kB) 102490 Verslag van Hoorzitting d.d. 22-09-2008 (PDF - 227.27 kB) 102490 Zienswijze Netbeheer Nederland (PDF - 855.06 kB) 102490 Zienswijze LTO Noord Glaskracht (PDF - 315.65 kB)