Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afbouw dagmarge 2009

In artikel 4.1.4.3 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB is bepaald dat de Energiekamer medio 2008 zal onderzoeken wat de voortgang is in het project dat tot voldoende beschikbare stuurinformatie moet leiden. Tevens is hierin bepaald dat de resultaten van dit onderzoek de basis vormen voor de beslissing of de dagmarge al dan niet verder zal worden afgebouwd en dat deze resultaten uiterlijk 31 maart 2008 bekend worden gemaakt.

Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) invulling aan het bepaalde in artikel 4.1.4.3 ten aanzien van de afbouw van de dagmarge.

 

Bijlagen

102938-19 besluit afbouw dagmarge artikel 4.1.4.3 Transportvoorwaarden Gas (PDF - 137.64 KB) 102938-19 Staatscourantbericht (PDF - 92.85 KB) 102938 concept besluit afbouw dagmarge publicatie (PDF - 244.66 KB) 102938 Kennisgeving Stcrt ontwerpbesluit afbouwen dagmarge 2009 (PDF - 65.87 KB) 102938 verslag hoorzitting afbouw dagmarge (PDF - 147.83 KB) 102938 zienswijze EnergieNed (PDF - 353.82 KB) 102938 zienswijze GTS (PDF - 227.82 KB) 102938 zienswijze StatoilHydro (PDF - 332.21 KB) 102938 zienswijze VME (PDF - 119.79 KB) 102938 zienswijze Voeg (PDF - 185.19 KB)