Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar General Electric Plastic B.V. omtrent verleende ontheffing

De directeur DTe heeft namens de Minister van Economische Zaken aan General Electric Plastics BV. bij besluit van 3 augustus 2007 een ontheffing verleend van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen voor het aan haar toebehorende gasnet.

General Electric Plastics is het niet eens met de formulering van de begrenzing van het net in de ontheffing en het in de ontheffing opgenomen voorschrift nummer 4. Voorts wordt verzocht om een naamswijziging van de ontheffing.

Aan het bezwaarschrift is door de Raad van Bestuur van de NMa namens de Minister tegemoetgekomen door de formulering omtrent de begrenzing van het net te verduidelijken en voorschrift nummer 4 te schrappen omdat het voorschrift geen wettelijke grondslag heeft. Tevens is de naam van de ontheffing gewijzigd in SABIC Innovative Plastics BV.

 

Bijlagen

102807-17 Beslissing op bezwaar General Electric Plastic B.V.pdf (PDF - 99.28 KB)