Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bijdrage Regeling kostenverhaal energie 2010; besluit op bezwaar

De NMa verklaart de bezwaren van Bavin B.V. tegen het besluit van 31 mei 2010 ongegrond. In dat besluit was Bavin B.V. de verplichting opgelegd om een vergoeding te voldoen vanwege een door de NMa in een ander besluit verleende ontheffing op grond van art. 15 van de Elektriciteitwet 1998. Het bezwaar is kennelijk ongegrond verklaard omdat de verplichting tot het betalen van een dergelijke vergoeding dwingend voortvloeit uit een wettelijke verplichting nadat de betreffende ontheffing is verleend.

 

Bijlagen

103548 Bijdrage Regeling kostenverhaal energie 2010 besluit op bezwaar (PDF - 86.39 KB)