Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Methodebesluit, X-factorbesluit en Rekenvolumina TenneT 2008-2010

ACM heeft het ontwerp voor de methode van regulering voor TenneT opgesteld voor de periode 2008-2010

Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan moet de Raad de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor) en de methode tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina ) vaststellen. Dit wetsartikel is dus voor de Raad de bevoegdheidsgrondslag voor dit besluit.

Ingevolge artikel X van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet van 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer (hierna: Won) is de looptijd van de besluiten die de Raad op 5 september 2006 heeft vastgesteld voor het jaar 2007 tot en met het jaar 2010 van rechtswege beperkt tot één jaar. De Raad stelt dit besluit vast voor het jaar 2008 tot en met het jaar 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode).

 

 

Bijlagen

102615_108 Ontwerp-methodebesluit x-factor en rekenvolume voor TenneT (PDF - 495.23 KB) 102615_108 Bijlage I bij ontwerp-methodebesluit (berekeningsmodel) (PDF - 150.05 KB) 102615_108 Bijlage II bij ontwerp-methodebesluit ( WACC) (PDF - 255.72 KB) 102615_108 Bijlage III bij ontwerp-methodebesluit (HS-netten) (PDF - 190.75 KB) 102615_108 Bericht Staatcourant 4e periode TenneT (PDF - 50.68 KB) 102615_107 Begeleidende brief bij ontwerp-methodebesluit (PDF - 84.53 KB)