Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar tegen besluit tot wijziging van de Systeemcode d.d. 6 mei 2003

Op 6 mei 2003 heeft de directeur DTe naar aanleiding van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders besloten artikel 2.4.3.3 van de Systeemcode te wijzigen. De Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten (Pawex) heeft binnen de bezwaartermijn tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Pawex stelt in haar bezwaarschrift dat ten tijde van de dagtekening van haar bezwaarschrift, 19 mei 2003, de wijziging van artikel 2.4.3.3 van de Systeemcode nog niet was opgenomen in de op de website van de DTe gepresenteerde tekst van de Systeemcode. In onderhavige beslissing op bezwaar heeft de directeur DTe Pawex niet-ontvankelijk verklaard, omdat haar bezwaarschrift ziet op het verrichten van een feitelijke handeling (actualiseren website). Een feitelijke handeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb waartegen bezwaar cq. beroep openstaat.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaar in zaak 101526/7 (PDF - 92.33 KB)
 

Meer in deze zaak