Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Handhavingsbesluit inzake overtredingen van het bepaalde bij en krachtens artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 door DELTA Netwerkbedrijf B.V.

De Raad van Bestuur van de NMa legt aan DELTA Netwerkbedrijf B.V. in de hoedanigheid van elektriciteitsnetbeheerder boetes op in verband met overtredingen van wettelijke vereisten met betrekking tot het kwaliteitsbeheersingssysteem ('KBS') en de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten ('KCD's'), als neergelegd in de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas en artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998.

 

Bijlagen

102782_2-77 handhavingsbesluit Delta (PDF - 182.44 KB)