Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

X-factorbesluit TenneT 2007-2010

ACM heeft de x-factor voor 2007 vastgesteld en met het besluit van 9 november 2011 de x-factor van de periode 2008-2010 gewijzigd vastgesteld (103837/160).

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft de methode vastgesteld van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor) en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolume) voor TenneT ingevolge artikel 41, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) voor de jaren 2007 tot en met 2010.

Ingevolge artikel 41a E-wet stelt de Raad de x-factor en het rekenvolume vast voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar. De Raad heeft de x-factor en het rekenvolume voor TenneT vastgesteld voor de jaren 2007 tot en met 2010.

 

Documenten

X-factorbesluit TenneT 2007-2010 (PDF - 412.67 KB)
 

Bijlagen

Staatscourant_ (PDF - 64.76 KB) Verstuurde brief (PDF - 58.58 KB)