Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Methodebesluit Tennet 2011-2013 Transport

ACM heeft het ontwerp voor de methode van regulering voor de transporttaak van TenneT  voor de de periode 2011-2013 opgesteld.

Ingevolge artikel 41, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 stelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (zijnde TenneT TSO B.V.) vast (hierna: methodebesluit). Dit ontwerp-methodebesluit betreft de algemene transporttaken van TenneT. Op 12 maart 2010 heeft de Raad het ontwerp-methodebesluit ter inzage gelegd. Hieronder vindt u relevante informatie over dit ontwerp-methodebesluit.

 

Bijlagen

Ontwerp-methodebesluit algemene transporttaken (PDF - 465.61 KB) Bijlage 1 De methodes van de doelmatigheidskorting en de rekenvolumina in rekenkundige formules (PDF - 128.29 KB) Bijlage 2 Methode tot vaststelling van de WACC (PDF - 294.09 KB) Model x-factor- en rekenvoluminabepaling algemene transporttaken (XLS - 99.5 KB) Benchmarkmodel efficiëntie HS-netten (XLS - 22 KB) Staatscourant (PDF - 51.26 KB)