Kruimelpad

Handhavingsbesluit inzake overtredingen van het bepaalde bij en krachtens artikel 8 van de Gaswet door Obragas Net N.V. en B.V. Netbeheer Haarlemmermeer

De Raad van Bestuur van de NMa legt aan Obragas N.V. en B.V. Netbeheer Haarlemmermeer in de hoedanigheid van gasnetbeheerders een aantal lasten onder dwangsom en een bindende aanwijzing op in verband met overtredingen van wettelijke vereisten met betrekking tot het kwaliteitsbeheersingssysteem ('KBS') en de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten ('KCD's'), als neergelegd in de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas en artikel 8 van de Gaswet.