Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Rekenvoluminabesluiten RNB gas 2005-2007

Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de rekenvolumina voor de tariefdragers van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld ingevolge artikel 81a, lid 1c van de Gaswet, voor de periode 2005 tot en met 2007 voor Netbeheerders Gas, met kenmerk 101754 van september 2004.