Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Methodebesluit RNB gas 2005-2007

Ingevolge artikel 81 van de Gaswet heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) op 1 september 2006 een ontwerpbesluit genomen tot wijziging van onderstaande methode. Op 13 april 2006 is het besluit tot vaststelling van de tariefstructuren als bedoel in artikel 12f van de Gaswet (hierna: TarievenCode Gas) na besluit op bezwaar gewijzigd vastgesteld. In de TarievenCode Gas, die op 18 augustus 2005 voor het eerst is vastgesteld, stond in artikel 2.4.3.9 en 2.4.5.2 opgenomen dat er per 1 januari 2006 een uniforme toeslag van 10% geldt indien de benutte capaciteit van een grootverbruiker de gecontracteerde capaciteit overschreed. Deze toeslag is in het besluit op bezwaar afgeschaft en verwijderd uit de TarievenCode Gas. Het ontwerpbesluit betreft een aanpassing van het methodebesluit wat betreft de bepaling van de rekenvolumina, om aan genoemde codewijzigingen uitvoering te geven.

Ingevolge artikel 81 van de Gaswet heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) de methode tot vaststelling (hierna: methodebesluit) van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door netbeheerders (hierna: x-factor) en het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: de rekenvolumina) vastgesteld.In dit besluit wordt de methode tot vaststelling van de x-factor vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer (Stb. 2004, 330) dient de Raad ook voor afnemers die jaarlijks 170.000 m3 of meer gas verbruiken de methode tot vaststelling van de x-factor vast te stellen. Dit besluit betreft een aanpassing van de methode tot vaststelling van de x-factor om aan genoemde wetswijziging tegemoet te komen.

 

Bijlagen

Staatscourant publicatie m.b.t. dit besluit (PDF - 96.69 KB) Besluit gastransport regionale netbeheerders gas 101858 / 67 (PDF - 80.5 KB) 101858 / 67 Bijlage A (PDF - 197.52 KB) 101858 / 67 Bijlage B (PDF - 162.59 KB) 101858 / 67 Bijlage C (PDF - 72.57 KB) 101858 / 67 Bijlage D (PDF - 180.55 KB) Staatscourant publicatie wijzigingsbesluit 8 november 2006 (PDF - 70.17 KB) Wijzigingsbesluit 8 november 2006 (PDF - 91.22 KB)