Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp X-besluit vergunninghouders elektriciteit

Ontwerpbesluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering voor vergunninghouders elektriciteit ingevolge artikel 58, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode 2004 tot en met 2006.

 

Bijlagen

Ontwerpbesluit X-besluit (PDF - 129.65 KB) 031119 Advies DTe EZ x-factor (PDF - 117.64 KB) 031119 Terinzagelegging Staatscourant (PDF - 78.74 KB) 031119 Begeleidende brief ontwerpbesluit (PDF - 66.03 KB)