Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar ARN B.V. tegen het besluit inzake de aanvraag van ARN tot beslechting van een geschil met N.V. Continuon Netbeheer, wordt ongegrond verklaard.

ARN B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing om een aanvraag van ARN tot beslechting van een geschil met N.V. Continuon Netbeheer niet in behandeling te nemen. ARN heeft het bezwaar echter niet onderbouwd met enige grond die zich tegen de strekking van dat besluit van 30 mei 2005 keert. Het bezwaar wordt daarom afgewezen.

 

Bijlagen

102002-20 Openbaar besluit (PDF - 84.43 KB) 102002-19 Openbaar primair besluit (PDF - 84.34 KB)