Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit aanvrager X - Continuon kwaliteit onderhoud

Een particuliere afnemer van elektriciteit heeft een geschil met zijn netbeheerder Continuon over de onderhoudswerkzaamheden die Continuon aan het net wil verrichten. De afnemer heeft bezwaren tegen de technische uitvoering van de werkzaamheden en heeft Continuon om die reden geen toegang verleend tot zijn woning om de werkzaamheden uit te voeren. De afnemer is sindsdien afgesloten van elektriciteit. In het besluit wordt ingegaan op de volgende punten: de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, de aansluitplicht van de netbeheerder, de kwaliteit van het onderhoud van het net en de netbeveiliging.

 

Bijlagen

Besluit 102093/28 (PDF - 103.68 KB)