Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag tot geschilbeslechting

Aanvrager heeft een geschil met zijn leverancier Nuon. Uit de aanvraag blijkt dat de energielevrancier heeft verzuimd een verhuisbericht aan Essent Netwerk door te geven, waardoor Essent Netwerk nog steeds netwerkkosten voor het oude adres in rekening brengt. De Raad is van oordeel dat geen sprake is van een geschil in de zin van artikel 51 Elektriciteitswet 1998 omdat het gaat om een geschil tussen een afnemer en een energieleverancier.

 

Bijlagen

Geschil Aanvrager/Nuon 102266-5 (PDF - 58.1 KB)