Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit aanvrager X - Enbu capaciteitsproblemen

Onderneming X klaagt erover dat na jaren nog steeds geen definitieve aansluit- en transportovereenkomst kan worden gesloten met de netbeheerder. Het geschil draait om capaciteitsproblemen in het lokale net en storingsgevoeligheid als gevolg daarvan. Het heeft voorts betrekking op de wensen van de netbeheerder ten aanzien van de aansluitconfiguratie. De vraag rijst of de netbeheerder wijziging van de aansluitconfiguratie kan eisen, en de kosten daarvan bij de afnemer kan neerleggen. De afnemer wenst op zijn beurt informatie over de staat van leidingen die na wijziging van de aansluitconfiguratie onder zijn beheer komen te vallen. De Raad verklaart de klachten deels gegrond.

 

Bijlagen

besluit 102121-39 (PDF - 115.16 KB)