Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Continuon RNB Elektriciteit 2006

Pawex heeft bezwaar gemaakt tegen het maximum transporttarief-2006 voor N.V. Continuon Netbeheer omdat Pawex van mening is dat het tarievenblad van de netbeheerder niet zou voldoen aan een aantal bepalingen uit de Tarievencode Elektriciteit. In de beslissing op bezwaar wordt op grond van de wettssystematiek en de tekst van de Tarievencode Elektriciteit geconcludeerd dat dit niet het geval is. Het bezwaar wordt daarom ongegrond verklaard.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit Continuon RNB Elektriciteit 2006 (PDF - 97.3 KB)