Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit NRE RNB Elektriciteit 2006

NRE heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de eenmalige aansluittarieven-2006. Reden hiervoor is dat deze tarieven zijn afgeleid van het starttarief-2000 en NRE inmiddels heeft vastgesteld dat het starttarief-2000 niet kostendekkend zou zijn. NRE heeft daarom op basis van een andere kostenallocatie een eenmalige correctie voorgesteld voor het starttarief-2000, zodat een hoger eenmalig aansluittarief-2006 zou kunnen worden vastgesteld. In het besluit tot vaststelling van het tarief-2006 is geweigerd om een zodanige correctie uit te voeren. In de beslissing op bezwaar wordt dit standpunt gehandhaafd omdat het toestaan van tariefverhogingen voor eenmalige aansluitvergoedingen zich niet verdragen met het door de wetgever beoogde systeem van regulering. Het bezwaar wordt dan ook ongegrond verklaard.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Tarievenbesluit NRE RNB Elektriciteit 2006 (PDF - 115.21 KB)