Kruimelpad

Van Dijk Exploitatiemaatschappij B.V. en Koninklijke Brinkers Margarine-Fabrieken B.V.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.