Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit aanvrager X - Eneco Netbeheer niet tijdig realiseren aansluitingen

Partijen hebben een geschil inzake aansluiting in de zin van artikel 23 Elektriciteitswet. Aanvrager stelt dat gevraagde aansluitingen niet binnen de redelijke termijn van 18 weken zijn geschied en vordert in dit kader tevens schadevergoeding.

De Raad verklaart zich onbevoegd te oordelen over de vordering tot schadevergoeding. Het staat vast dat Eneco de gevraagde aansluiting niet binnen de redelijke termijn van 18 weken heeft gerealiseerd. Hieraan doet niet af dat aanvrager niet aan al zijn verplichtingen ingevolge de Netcode heeft voldaan. Eneco heeft art. 23 E-wet geschonden; de Raad verklaart de klacht dan ook gegrond.

 

Bijlagen

Besluit 102704-29 openbaar (PDF - 91.91 KB)

Zie ook