Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit HF Lek Rozen - Liander in rekening brengen systeemdiensten

De in geschil zijnde WKK installaties voldoen aan de twee nevenschikkende eisen van artikel 30 van de E-wet voor de betaling van systeemdiensten. Er moet ten eerste sprake zijn van een afnemer met een aansluiting op een net van een netbeheerder. Dit is het geval.

In tegenstelling tot wat HF Lek Rozen aanvoert, is geen sprake van een eilandbedrijf. Ten tweede moet sprake zijn van een afnemer die elektriciteit verbruikt. Het tarief van de systeemdiensten wordt zowel bepaald aan de hand van de afname van de elektrische energie als de opgewekte energie. Bij HF Lek Rozen is sprake van verbruik van elektriciteit omdat HF Lek Rozen elektrische energie opwekt door de in geschil zijnde WKK-installaties.

 

Bijlagen

103011-31 Geschil Lek Rozen v. N.V. Continuon Netbeheer (PDF - 113.6 KB)