Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit aanvrager X - Liander slechte staat elektriciteitsnetwerk

Aanvrager klaagt onder meer over de slechte staat van het openbare elektriciteitsnet dat in zijn woning is gelegen. Hij acht dit niet veilig. De NMa acht de klacht gegrond wegens scheding van de wettelijke verplichting van de netbeheerder om de veiligheid van het net te waarborgen (art. 16 Elektriciteitswet). De NMa oordeelt dat een netbeheerder, in geval van evident onveilige situaties, in strijd met de verplichting om de veiligheid van het net te waarborgen, kan handelen, ook als er concrete minimumveiligheidsnormen t.a.v. elektriciteitsnetten ontbreken. Dat er thans geen specifieke normen zijn, betekent niet dat Liander niet hoeft te voldoen aan de huidige maatstaven op het gebied van veiligheid. In dit geschil was sprake van een evident onveilige situatie.

 

Bijlagen

102980-34 Besluit inzake geschil aanvrager en Liander N.V. (N.V. Continuon Netbeheer) (PDF - 96.34 KB)
 

Meer in deze zaak