Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek - Stedin aanleg gastransportnet

Stedin is door een projectontwikkelaar verzocht om, met het oog op een toekomstig te bouwen bedrijventerrein, een gas- en elektriciteitsnet aan te leggen. Hoewel het elektriciteitsnet reeds is aangelegd en de aanleg van het gastransportnet bijna gereed is, klaagt de projectontwikkelaar over de voortvarendheid waarmee Stedin te werk gaat.

In het onderhavige geschil kan de Raad echter niet tot het oordeel komen dat de klacht gegrond is, vanwege het ontbreken van enige norm voor de termijn waarbinnen de aanleg van een net of ontwikkeling van een gastransportnet moet zijn gerealiseerd.

 

Bijlagen

103162-23 Besluit geschil Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek c.v. - Stedin netbeheer B.V. (PDF - 93.2 KB)