Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Eemsmond Engergie - TenneT transportcapaciteit

Eemsmond Energie heeft bij TenneT - de beheerder van het landelijk elektriciteitsnetwerk - transportcapaciteit aangevraagd per 2013, in verband met een door Eemsmond Energie te bouwen elektriciteitscentrale. TenneT heeft in reactie hierop medegedeeld dat er pas per 2016 transportcapaciteit beschikbaar is. De NMa stelt in het geschilbesluit onder meer vast dat TenneT zich niet kan beroepen op de weigeringsgrond van artikel 24, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998.

 

Bijlagen

Openbare versie Eemsmond - TenneT (PDF - 559.99 KB)