Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit afsplitsing niet openbaar vervoer activiteiten GVB

Gemeentelijke vervoerbedrijven dienen op grond van de Wet personenvervoer 2000 activiteiten die niet als openbaar vervoer kunnen worden aangemerkt over te dragen aan een andere rechtspersoon. De NMa heeft de IJ-veren aangemerkt als een activiteit die in beginsel afgesplitst dient te worden. Echter, nu op grond van extra informatie blijkt dat er geen sprake is van kruissubsidiëring, ook blijkt dat er met de commerciële activiteiten van de IJ-veren een geringe omzet gemoeid is en de IJ-veren niet op korte termijn worden aanbesteed, acht de NMa het thans niet opportuun om over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Wel zal de NMa in het kader van haar toezicht op artikel 69, eerste lid, Wp2000, de ontwikkelingen binnen het GVB actief volgen. Het gaat hierbij om de toets of OV-gelden niet ingezet worden voor de exploitatie van de IJ-veren en of het aandeel van de commerciële activiteiten niet toeneemt. Mocht dit wel het geval zijn, dan dienen deze activiteiten alsnog afgesplitst te worden.

 

Documenten

Besluit afsplitsing niet openbaar vervoer activiteiten GVB (PDF - 112.38 KB)