Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit correctiefactor FLO/FLP 2011

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) kan bij de vaststelling van de loodsgeldtarieven een correctiefactor in acht nemen in verband met de financiering van de verplichtingen FLO en FLP (prepensioen). In onderhavig besluit heeft de Raad na het inwinnen van een actuarieel advies, de correctiefactor vastgesteld. De correctiefactor voor 2011 bedraagt 6%, waarmee de dotatie voor de reservering FLO en FLP, gelet op het besluit van de Raad op grond van artikel 27e, eerste lid, LW, 16 % bedraagt; waarbij voor 2011 de correctiefactor bij de vaststelling van de tarieven op grond van artikel 27f, eerste lid, Loodsenwet, resulteert in een verhoging met euro 4.698.000. als gevolg van de overeengekomen teruggave voor het havengebied Rotterdam-Rijnmond.

 

Bijlagen

103449 Staatscourant (PDF - 131.8 KB) Besluit in zaak 103449 (PDF - 85.11 KB)