Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd besluit goedkeuring toerekeningssysteem Schiphol 2007 na uitspraak rechtbank

In het gewijzigd besluit wordt een nadere onderbouwing gegeven van de goedkeuring die de NMa bij besluit van 25 april 2007 verleende.

Op 25 april 2007 heeft de Raad het toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten van luchtvaartactiviteiten van de NV luchthaven Schiphol, als bedoeld in artikel 8.25g van de Wet luchtvaart, goedgekeurd. Tegen dit goedkeuringsbesluit werd op 5 en 6 juni 2007 beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze vernietigde het besluit ten aanzien van een enkel punt bij uitspraak van 30 juni 2008. Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank heeft de Raad de tekst van het goedkeuringsbesluit aangepast. Het bijgaande besluit voorziet in deze aanpassing. In het besluit wordt een nadere onderbouwing gegeven van de goedkeuring die de Raad bij zijn besluit van 25 april verleende aan de verdeelsleutel die de exploitant van de luchthaven Schiphol hanteert ten aanzien van het gebouwdeel Plaza.

 

Documenten

Gewijzigd besluit goedkeuring toerekeningssysteem Schiphol 2007 na uitspraak rechtbank (PDF - 790.58 KB)
 

Bijlagen

Uitspraak hoger beroep 26 mei 2009 (PDF - 1.28 MB) Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 30 juni 2008 (PDF - 689.66 KB) NMa kennisgeving Staatscourant oktober 2008 (PDF - 46.8 KB)