Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete ProRail Netverklaring 2008 in strijd met Spoorwet

Bij het besluit met nr. 200063/70 (Netverklaring 2008) is aan ProRail ter zake van de overtreding van artikel 58, tweede lid, van de Spoorwegwet een boete opgelegd van EUR 50.000. Voorts is daarbij aan ProRail ter zake van de overtreding van artikel 58, tweede lid, van de Spoorwegwet een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat ProRail binnen vier weken na dagtekening van dit besluit de Netverklaring 2008 dan wel bijlage 24 bij de Netverklaring 2008 in overeenstemming brengt met de vereisten van artikel 58, tweede lid, van de Spoorwegwet, in die zin dat in de Netverklaring 2008 dan wel bijlage 24 bij de Netverklaring 2008 informatie wordt opgenomen waaruit blijkt welke verwerkingstermijnen gelden voor de in de ad hoc-fase onderscheidenlijk schriftelijk en digitaal ingediende capaciteitsaanvragen en hoe bedoelde verwerkingstermijnen zich tot elkaar verhouden; zulks onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000 voor iedere dag dat ProRail in gebreke blijft te voldoen aan deze last met een maximum van EUR 500.000.
ProRail is op grond van de Spoorwegwet gehouden om de Netverklaring op te stellen. De Netverklaring beschrijft de beschikbare infrastructuur en bevat informatie over de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze infrastructuur. De NMa heeft vastgesteld dat deze verklaring op verschillende punten niet juist, adequaat en volledig is. Daarom heeft de Raad besloten om de vermelde boete en last onder dwangsom op te leggen.

 

Documenten

Boete ProRail Netverklaring 2008 in strijd met Spoorwet (PDF - 355.25 KB)
 

Zie ook