Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit klacht Railion onderhandeling gebruiksvergoeding ProRail

Op 11 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur naar aanleiding van een klacht van Railion jegens ProRail besloten dat, gegeven de privaatrechtelijke betrekking zoals deze uit de Spoorwegwet voortvloeit, ProRail zich niet eenzijdig aan onderhandelingen over de gebruiksvergoeding mag onttrekken. Nu ProRail tot december 2005 volhardde in haar weigering over die vergoeding te onderhandelen, heeft zij tot die tijd in strijd met de wet gehandeld. De Raad van Bestuur heeft geoordeeld dat het opleggen van een last onder dwangsom, waarom Railion jegens ProRail had verzocht, niet nodig is omdat niet op voorhand aannemelijk is dat ProRail geen gevolg aan het onderhavige besluit zal geven. Dit besluit is op 11 mei 2006 aan partijen bekend gemaakt.

 

Documenten

Besluit klacht Railion onderhandeling gebruiksvergoeding ProRail (PDF - 234.25 KB)