Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NPM Capital - Buitenfood

Bij besluit van 11 februari 2010 heeft de Raad van Bestuur van de NMa aan NPM Capital N.V. en Driesprong Participaties B.V. boetes opgelegd van resp. EUR 580.000 en EUR 15.000 vanwege het niet melden van een overname. NPM Capital had van Driesprong Participaties aandelen in snackproducent Buitenfood B.V. gekocht en daarmee een concentratie tot stand gebracht, zonder het voornemen daartoe bij de Raad van Bestuur van de NMa te melden. Dit is een overtreding van artikel 34 van de Mededingingswet.
Aan NPM Capital is tevens een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat NPM Capital de overname binnen vier weken na uitbrengen van het boetebesluit alsnog (volledig) dient te melden. De dwangsom van EUR 10.000 geldt na deze termijn voor iedere dag dat NPM Capital de overname niet meldt met een maximum van EUR 400.000.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6705 (PDF - 145.74 KB)