Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete kartelafspraken schildersbedrijven Meiveld

Drie schildersbedrijven, te weten Coolen, Dirks Deurne en Van de Looij hebben samen met calculatiebureau Spegelt naar oordeel van de NMa het kartelverbod uit artikel 6 Mw overtreden door voorafgaand aan een onderhandse aanbesteding door woningbouwcorporatie Vitalis onderling het werk te verdelen en de inschrijfprijzen af te stemmen.
De schildersbedrijven zijn bij hun kartelvorming ondersteund door het calculatiebureau, die bij haar op kantoor een bestekbespreking organiseerde, hierbij zelf aanwezig was, documenten opstelde met weergaven van gemaakte afspraken en deze afspraken in banen heeft geleid.
Het feit dat alle voor de onderhandse aanbesteding uitgenodigde ondernemingen betrokken waren bij de verboden handelwijze heeft de onzekerheid over de wijze waarop door concurrenten werd ingeschreven geheel weggenomen, met als resultaat dat Vitalis niet heeft kunnen profiteren van een prijsdrukkend effect van concurrentie.
Dit vormt naar oordeel van de NMa een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. De NMa heeft in deze zaak in totaal voor EUR 104.000 aan boetes opgelegd.

 

Bijlagen

Boete kartelafspraken schildersbedrijven Meiveld (PDF - 396.84 KB)