Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Tuinbouw over tarieven en prijsdiscriminatie GasTerra

Productschap Tuinbouw c.s. hebben een klacht ingediend tegen GasTerra wegens:
A) te hoge tarieven voor gas
B) mogelijke prijsdiscriminatie
Met betrekking tot het eerste onderdeel van de klacht (te hoge tarieven) concludeert de NMa op grond van een uitgebreid onderzoek dat GasTerra in de periode 2001-2007 niet structureel excessieve tarieven heeft gehanteerd. Met betrekking het tweede onderdeel van de klacht heeft de NMa geoordeeld dat de klacht onvoldoende aanleiding geeft om te veronderstellen dat er mogelijk sprake is van misbruikelijke prijsdiscriminatie door GasTerra. Dit onderdeel van de klacht is daarom door de NMa niet nader onderzocht.

 

Bijlagen

Besluit op klacht Tuinbouw over tarieven en prijsdiscriminatie GasTerra (PDF - 121.84 KB)