Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar ontheffing kartelverbod Roodveldt Import

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van de bezwaren gericht tegen zijn besluit van 16 december 1998, met kenmerk 199/20, houdende afwijzing van een aanvraag als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet.

 

Bijlagen

Besluiten op bezwaar inzake mededingingsafspraken in zaak 199 (PDF - 94.41 KB)
 

Meer in deze zaak